Предимства

bulgaria

Нашите конкуренти са ситуирани в Китай и Турция, но Китай е далеч, а Турция се превръща в опасно и непредсказуемо място за биснес.

Факти за Китай, Турция и България

Логистика, сухопътен транспорт: От Китай 45-60 дни; от Турция 3-5 дни повече, отколкото от нашите складове.
Валута: Юанът и Турската лира са изключително променливи. Това прави процесът на сделката пълен с рискове, които трябва да бъдат покрити, и които може да доведат до допълнителни финансови разходи. Българският лев е свързан с Eврото и има фиксиран курс. Освен това България ще влезе в Еврозоната през 2018 г. Няма никакъв валутен риск.

Прежди: Доставчиците на прежди са едни и същи, както и цените им са едни и същи.
Плащания: Приемаме различни видове плащания (кредитни писма, банкови гаранции, Factoring и др.)
Работна ръка: Часовата ставка в България е минимум 30% по-ниска от тази в Турция, а Китай не е вече евтина страна за производство.

Посочените факти, заедно с квалифицираната работна ръка, дългогодишния ни опит и традиции, качеството и ценностите ни в работата, ще ви уверят, че България е топ дестинация са производство на чорапи, а Softsocks е водеща компания в сектора.