SoftSocks

soft-socks-logo-color2

SoftSocks е най-продаваната ни марка в среден до висок сегмент.
100% кардиран памук от най-добро качество и атрактивен дизайн.
Целта ни е да достигнем с тази марка колкото може повече целеви групи потребители.
Цените са в интервала от 0,79 лв. до 1,99 лв. франко завода.